Certificazioni

Certificati con sistema di qualità ISO 9002 e certificazioni SOA per le categorie OG1 – OG3 – OG4 – OG6 – OG8 – OG9 e OS35.

Vedi allegati per scaricare i documenti.

DOCUMENTI

Certificato SOA
Certificato SOA
Certificato ISO 9001
Certificato ISO 9001
Certificato OHSAS 18001
Certificato OHSAS 18001
Certificato ISO 14001
Certificato ISO 14001